kvalitet & miljo

Om oss

S3A är en etablerad byggfirma med säte i Sollentuna. Vi är ett modernt och nytänkande företag med hög arbetsmoral. För oss är det viktigt att våra kunder ska vara nöjda med oss, våra tjänster och den servicen vi utför. Kunden är med under hela projektet, från konsultation till slutfört arbete.

Arbetsmiljöpolicy

Vi har med utgångspunkt från de arbetsmiljörisker som finns på företaget formulerat följande arbetsmiljöpolicy:

Inom S3A pågår projekt med ständiga förändringar.

För att minimera olycksrisker, jobbar vi ständigt med arbetsmiljö

Detta gör vi t.ex. genom att:

Uppdatera arbetsmiljöplanen.

Utbilda personalen. Rätt kompetens för rätt jobb

-Följa lagar, föreskrifter, normer, samt övriga krav som ställs på oss.

-Samtliga medarbetare skall vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet.

Miljöpolicy

Vi har med utgångspunkt från företagets miljöaspekter formulerat följande miljöpolicy:

S3A har som målsättning att utföra våra projekt med så liten miljöpåverkan som möjligt.

 Genom att:

Använda lokala leverantörer och entreprenörer.

Att informera och utbilda medarbetarna i miljö och avfallshantering mm.

Att ständigt arbeta med att förbättra miljöarbetet genom vårt ledningssystem.

Vårt mål är att minska miljöpåverkan med att minska osorterat avfall.

Följa gällande lagar & krav.

Kvalitetspolicy

Vi har med utgångspunkt från vårt kvalitetsarbete formulerat följande kvalitetspolicy:

 S3A strävar efter att utföra varje projekt med gedigen kvalitet och att uppfylla kundens förväntningar.

Detta gör vi genom att:

Tillgodose våra kunders förväntningar.

Uppfylla de krav och förväntningar som ställs på oss.

Kunden skall kunna lita på att vi levererar i rätt tid med rätt kvalitet

Arbeta efter vårt ledningssystem på ett effektivt sätt. Nå ständiga förbättringar

Följa gällande lagar & krav.